The Harmona

Ngân hàng BIDV không siết nợ chung cư The Harmona

Ngân hàng BIDV không siết nợ chung cư The Harmona

VTV.vn - 600 hộ dân tại chung cư The Harmona sẽ không còn bị siết nợ và sẽ được làm thủ tục cấp giấy chủ quyền trong thời gian tới.