The Hollywood Reporter

Lộ tài liệu cho thấy HBO sẵn sàng thỏa hiệp với tin tặc

Lộ tài liệu cho thấy HBO sẵn sàng thỏa hiệp với tin tặc

VTV.vn - Một bức thư điện tử được gửi từ tài khoản của một thành viên trong ban lãnh đạo HBO tới tin tặc cho thấy HBO sẵn sàng thỏa hiệp với tin tặc.