TV& VIDEO

Thế kỷ 21

TPP không chỉ toàn "màu hồng" với Việt Nam?

TPP không chỉ toàn "màu hồng" với Việt Nam?

VTV.vn - Từ khi TPP bắt đầu được nhắc đến ở Việt Nam, chưa có một nghiên cứu chính thức nào về tác động của TPP đến nền kinh tế được công bố...