Thể thao 24/7 - 01/9/2017

  • Thể thao 24/7 ngày 01/9 với nội dung đáng chú ý: Chương trình cùng em đi học đã khởi động trước giải; ĐT Argentina chia điểm với ĐT Uruguay.