thêm thương

Bình ổn giá tại TP.HCM: Doanh nghiệp tự lo vốn

Bình ổn giá tại TP.HCM: Doanh nghiệp tự lo vốn

 Điểm mới của chương trình bình ổn giá năm nay tại TP.HCM là không dùng NSNN hỗ trợ vốn vay với lãi suất 0% như cách làm hơn 10 năm qua. Thành phố chỉ hỗ trợ cơ chế, còn các doanh nghiệp tự nỗ lực để tham gia chương trình.  

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive