TV& VIDEO

thêm thương

Bình ổn giá tại TP.HCM: Doanh nghiệp tự lo vốn

Bình ổn giá tại TP.HCM: Doanh nghiệp tự lo vốn

 Điểm mới của chương trình bình ổn giá năm nay tại TP.HCM là không dùng NSNN hỗ trợ vốn vay với lãi suất 0% như cách làm hơn 10 năm qua. Thành phố chỉ hỗ trợ cơ chế, còn các doanh nghiệp tự nỗ lực để tham gia chương trình.