TV& VIDEO

theo dấu

Thời Facebook, mấy ai còn nhớ tới chat Yahoo?

Thời Facebook, mấy ai còn nhớ tới chat Yahoo?

Ít ai ngờ rằng thời khắc Yahoo Messenger khai sinh 19/03/1998 chính là thời điểm mở đầu cho một đế chế cực thịnh, được hàng triệu người yêu mến và tung hô.