TV& VIDEO

thép cây

Xuất khẩu sắt thép, xi măng đều tăng mạnh

Xuất khẩu sắt thép, xi măng đều tăng mạnh

 Trong 11 tháng qua, xuất khẩu sắt thép đã tăng 17% về lượng, còn mức tăng xuất khẩu xi măng đạt 63% so với cùng kỳ năm ngoái.