TV& VIDEO

thi công xây dựng

Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2017

Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2017

VTV.vn - Công ty xây dựng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đã cam kết với Thủ tướng, tháng 9/2017 tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội sẽ đi vào hoạt động.