TV& VIDEO

thí điểm bảo hiểm

​Sẽ dừng thí điểm bảo hiểm đối với tôm, cá

​Sẽ dừng thí điểm bảo hiểm đối với tôm, cá

VTV.vn - Dừng thí điểm bảo hiểm đối với tôm, cá là đề xuất vừa được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.