TV& VIDEO

thi hào

“Địa ngục” của Dan Brown hứa hẹn là bestseller năm nay

“Địa ngục” của Dan Brown hứa hẹn là bestseller năm nay

Dan Brown - nhà văn Mỹ chuyên viết tiểu thuyết hư cấu, cha đẻ của tác phẩm nổi tiếng Mật mã Da Vinci vừa cho ra mắt tiểu thuyết mới nhất với tựa đề Địa ngục.