TV& VIDEO

Thị Nại

Li kì phiên chợ chỉ họp mùng 1 Tết

Li kì phiên chợ chỉ họp mùng 1 Tết

Ngày 1/1 Tết Âm lịch hàng năm, hầu hết các chợ tạm đều nghỉ, riêng ở thôn Phong Thạnh, xã Gia Nghĩa, huyện Tuy Phước, Bình Định có một phiên họp chợ duy nhất trong năm, đó là Chợ Gò.