TV& VIDEO

thi nhân

Triển lãm tranh thơ “Giấc mơ thi nhân” trở lại sau 4 năm

Triển lãm tranh thơ “Giấc mơ thi nhân” trở lại sau 4 năm

Chiều nay (11/2), triển lãm thi họa mang tên Giấc mơ thi nhân sẽ ra mắt công chúng yêu tranh và thơ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.