TV& VIDEO

thị phần bán lẻ

Nỗ lực đưa hàng Việt Nam vào siêu thị Italy

Nỗ lực đưa hàng Việt Nam vào siêu thị Italy

VTV.vn - Mục đích cuối cùng là đưa được hàng Việt Nam thẳng vào những kênh phân phối lớn nhất của Italy chứ không thông qua các kênh trung gian như trước.