TV& VIDEO

thị phần dầu thế giới

“Miếng bánh” thị phần dầu chuyển sang tay Mỹ

“Miếng bánh” thị phần dầu chuyển sang tay Mỹ

VTV.vn - Với việc giữ nguyên sản lượng của Nga và 3 nước OPEC, “miếng bánh” thị phần dầu vẫn sẽ không đổi, chỉ chuyển từ 4 nước sang tay Mỹ.