TV& VIDEO

thí sinh 10 Vật lý

“Chấm thí sinh điểm 10 Vật lý, 0 Toán là hoàn toàn chính xác”

“Chấm thí sinh điểm 10 Vật lý, 0 Toán là hoàn toàn chính xác”

VTV.vn - Đây là khẳng định của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2016, cụm thi Đại học Vinh.