TV& VIDEO

thí sinh thi Đại học

Cần Thơ giảm gần 70% thí sinh trong mùa tuyển sinh Đại học

Cần Thơ giảm gần 70% thí sinh trong mùa tuyển sinh Đại học

VTV.vn - Tại thành phố Cần Thơ, mùa tuyển sinh Đại học năm 2016 đã giảm gần 70% thí sinh thi tại thành phố.