TV& VIDEO

thí sinh xuất sắc

Vua đầu bếp 2015: 'Top 5 chẳng khác gì những đầu bếp chuyên nghiệp'

Vua đầu bếp 2015: 'Top 5 chẳng khác gì những đầu bếp chuyên nghiệp'

VTV.vn - Đó là nhận xét của đầu bếp Alain Nguyễn về 5 thí sinh xuất sắc nhất của Vua đầu bếp Việt năm nay.