TV& VIDEO

thị tăng

Thái Lan căng thẳng trước thềm bầu cử ngày 2/2

Thái Lan căng thẳng trước thềm bầu cử ngày 2/2

Ngày mai (2/2), người dân Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu nhằm bầu ra Quốc hội và Chính phủ mới. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang lên cao nhất.