TV& VIDEO

thi THPT Quốc gia 2015

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thấp nhất trong 4 năm qua

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT thấp nhất trong 4 năm qua

VTV.vn - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay là 91,58%, thấp nhất trong vòng 4 năm qua.