TV& VIDEO

thi tìm hiểu lịch sử

Hơn 300.000 học sinh tham gia thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam trực tuyến

Hơn 300.000 học sinh tham gia thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam trực tuyến

VTV.vn - Cuộc thi tìm hiểu lịch sử mang tên "Tự hào Việt Nam" đã thu hút hơn 300.000 học sinh của trên 2.600 trường phổ thông trên cả nước tham dự.