TV& VIDEO

thị trấn Lao Bảo

Quảng Trị ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở Lao Bảo

Quảng Trị ngăn chặn dịch lở mồm long móng ở Lao Bảo

VTV.vn - Huyện Hướng Hóa đang triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng, hỗ trợ người dân chăm sóc đàn gia súc.