TV& VIDEO

thị trường điện bán lẻ

Nhật Bản dự kiến tự do hóa thị trường điện bán lẻ

Nhật Bản dự kiến tự do hóa thị trường điện bán lẻ

VTV.vn - Tháng 4/2016, Nhật Bản sẽ tự do hóa thị trường điện bán lẻ, cho phép người tiêu dùng lựa chọn nhà cung cấp điện, chấm dứt độc quyền mang tính khu vực của các công ty điện.