TV& VIDEO

thị trường đóng băng

Khung giá đất tăng, bất động sản có thể bị "thổi giá"

Khung giá đất tăng, bất động sản có thể bị "thổi giá"

Khung giá đất tại Hà Nội và TP.HCM có thể tăng gấp đôi vào năm 2015. Đây là Dự thảo Nghị định Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố.