TV& VIDEO

Thị trường mua bán nội tạng

Cảnh báo tội phạm mua bán người lấy nội tạng

Cảnh báo tội phạm mua bán người lấy nội tạng

VTV.vn - Không chỉ mua bán người, thời gian gần đây, lực lượng Công an, Biên phòng đang phát hiện nhiều đường dây mua bán nội tạng.