TV& VIDEO

thị trường rau sạch

Phát triển rau rừng sạch xuống phố

Phát triển rau rừng sạch xuống phố

VTV.vn - Việc phát triển rau rừng thành rau thương phẩm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm rau mang thương hiệu rau Lâm Đồng, mà còn là cách vừa bảo tồn nguồn gien quý.