thị trường UPCOM

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) lên UPCOM

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) lên UPCOM

VTV.vn - Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sẽ đưa 206,8 triệu cổ phiếu OIL lên thị trường UPCOM trong ngày hôm 7/3. Giá khởi điểm dự kiến là 20.200 đồng/cổ phần.