TV& VIDEO

thi tuyển cán bộ

Đắk Lắk: Lần đầu tiên thi tuyển chức danh cán bộ quản lý cấp sở, phòng

Đắk Lắk: Lần đầu tiên thi tuyển chức danh cán bộ quản lý cấp sở, phòng

VTV.vn - UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tuyển chức danh: Phó Giám đốc Sở Y tế; Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng Tổ chức Biên chế Sở Nội vụ năm 2017.