TV& VIDEO

thi tuyển cán bộ

Khắc phục hạn chế với đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo

Khắc phục hạn chế với đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo

VTV.vn - Các hạn chế trong việc tuyển chọn cán bộ qua thi tuyển sẽ được khắc phục với đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, Sở, phòng.