TV& VIDEO

thích nghi

Tự kỷ bắt đầu biểu hiện trong 3 năm đầu đời của trẻ

Tự kỷ bắt đầu biểu hiện trong 3 năm đầu đời của trẻ

Hội chứng tự kỷ ở trẻ em được biết đến nhiều trong mấy năm gần đây. Triệu chứng của bệnh thường bắt đầu trong ba năm đầu đời của trẻ.