TV& VIDEO

thiện ác

Muốn đổi mới giáo dục cần tạo được cảm hứng cho học sinh

Muốn đổi mới giáo dục cần tạo được cảm hứng cho học sinh

 Xoay quanh vấn đề đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đào tạo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho rằng đội ngũ giáo viên cần phải tạo cảm hứng cho học sinh trong từng môn học.