TV& VIDEO

Thiên nhiên kỳ thú

Điều kỳ diệu của 'tộc người cá' có thể nhịn thở 13 phút dưới nước, lặn sâu tới 70m

Điều kỳ diệu của 'tộc người cá' có thể nhịn thở 13 phút dưới nước, lặn sâu tới 70m

VTV.vn - "Tộc người cá" sống lênh đênh lấy biển làm nhà sở hữu lá lách lớn hơn người bình thường tới 50%. giúp họ thích nghi được việc lặn sâu dưới biển.