TV& VIDEO

thiên tình sử

VTV đã phát sóng đủ nội dung phim Ấn Độ "Ranbir và Rano"

VTV đã phát sóng đủ nội dung phim Ấn Độ "Ranbir và Rano"

Phòng Khai thác phim - Ban Thư ký biên tập (Đài THVN) đã liên hệ với phía đối tác cung cấp phim Ấn Độ "Ranbir và Rano" và có câu trả lời chính thức về thắc mắc của khán giả.