TV& VIDEO

thiền tông

Chiếu phim Nhật miễn phí ở Đà Nẵng

Chiếu phim Nhật miễn phí ở Đà Nẵng

 Trong những ngày đầu tháng 12, khán giả Đà Nẵng sẽ được thưởng thức những bộ phim nổi tiếng của Nhật Bản.