TV& VIDEO

thiết bị cũ

Ngừng Thông tư 20/2014 hủy điều kiện nhập thiết bị đã qua sử dụng

Ngừng Thông tư 20/2014 hủy điều kiện nhập thiết bị đã qua sử dụng

Bộ KHCN vừa ra Quyết định thông báo ngưng thi hành đối với Thông tư số 20 về việc nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.