TV& VIDEO

thiết bị đầu cuối

Huawei tuyên bố ưu tiên cho chiến lược IoT

Huawei tuyên bố ưu tiên cho chiến lược IoT

VTV.vn - Với 5 giải pháp IoT, Huawei tuyên bố sẽ xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ và cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo với các đối tác của mình.