TV& VIDEO

thiết bị hiện đại

Lãng phí hàng chục tỷ đồng từ một dự án y tế

Lãng phí hàng chục tỷ đồng từ một dự án y tế

VTV.vn - Trong khi tuyến y tế cơ sở còn nhiều khó khăn do thiếu vốn mua sắm thiết bị hiện đại phục vụ người dân thì hàng chục tỷ đồng đang bị lãng phí.