TV& VIDEO

thiết bị kết nối

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp media và giải trí (Phần 1)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp media và giải trí (Phần 1)

VTV.vn - Chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay thường gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.