thiết bị không người lái

Giao hàng bằng thiết bị bay không người lái

Giao hàng bằng thiết bị bay không người lái

VTV.vn - UPS, công ty giao hàng lớn nhất thế giới, vừa thử nghiệm thành công nhiệm vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái.