TV& VIDEO

thiết bị thông tin tàu cá

Phú Yên tăng cường quản lý thiết bị thông tin tàu cá

Phú Yên tăng cường quản lý thiết bị thông tin tàu cá

VTV.vn - Tỉnh Phú Yên vừa triển khai Quy chế quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ khai thác hải sản, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá của ngư dân.