thiết bị Trung Quốc

Nguy cơ an ninh mạng từ thiết bị Trung Quốc: Cần đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu

Nguy cơ an ninh mạng từ thiết bị Trung Quốc: Cần đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu

VTV.vn - Hiện nay, nhiều nhà mạng lớn ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị thông tin của Trung Quốc. Điều này đặt ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an ninh thông tin của quốc gia.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive