TV& VIDEO

thiết bị tự chế

Kỹ sư Bùi Hiển chờ cất cánh chiếc trực thăng tự chế thứ hai

Kỹ sư Bùi Hiển chờ cất cánh chiếc trực thăng tự chế thứ hai

Tiếp nối sự thành công của chiếc trực thăng tự chế, ông Bùi Hiển đã hoàn thành chiếc máy bay tự chế thứ hai với thiết kế an toàn và hiện đại hơn.