TV& VIDEO

thiết bị xử lý nước thải

Dừng hoạt động tàu không lắp thiết bị xử lý nước thải

Dừng hoạt động tàu không lắp thiết bị xử lý nước thải

VTV.vn - Trước ngày 31/10, nếu tàu du lịch hoạt động nào chưa lắp thiết bị phân ly xử lý nước thải sẽ không được phép hoạt động trên Vịnh Hạ Long.