thiệt hại do bão Koppu gây ra

Giao diện thử nghiệm VTVLive