TV& VIDEO

thiệt hại do bão số 1

Thái Bình chủ động hạn chế thiệt hại về nông nghiệp trước bão số 3

Thái Bình chủ động hạn chế thiệt hại về nông nghiệp trước bão số 3

VTV.vn - Thái Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 1, đặc biệt là nông nghiệp. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đưa ra một số giải pháp ứng phó với bão số 3.