thiệt hại do thiên tai

Chủ động phòng chống thiên tai - Giải pháp chống biến đổi khí hậu tại Cà Mau

Chủ động phòng chống thiên tai - Giải pháp chống biến đổi khí hậu tại Cà Mau

VTV.vn - Công tác chủ động phòng chống thiên tai là giải pháp được tỉnh Cà Mau đặt lên hàng đầu trước tình hình biến đổi khí hậu tại địa phương.