TV& VIDEO

thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng

Nam Định thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng sau bão số 1

Nam Định thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng sau bão số 1

VTV.vn - Thống kê ban đầu về thiệt hại do cơn bão số 1 ở Nam Định lên đến hàng ngàn tỷ đồng.