TV& VIDEO

thiệt hại hoa màu

Lũ sớm gây thiệt hại hoa màu vùng bãi bồi Đồng Tháp

Lũ sớm gây thiệt hại hoa màu vùng bãi bồi Đồng Tháp

VTV.vn - Những đợt lũ sớm tại tỉnh Đồng Tháp đã gây ra nhiều thiệt hại về hoa màu vùng bãi bồi cho bà con nông dân trên địa bàn.