TV& VIDEO

thiệt hại kinh tế nặng nề

Hiệp ước Schengen khó có khả năng sụp đổ

Hiệp ước Schengen khó có khả năng sụp đổ

VTV.vn - Theo các chuyên gia, hiệp ước đi lại tự do Schengen khó có khả năng sụp đổ vì những thiệt hại kinh tế nặng nề cùng nhiều hệ lụy khác nếu viễn cảnh này xảy ra.