TV& VIDEO

thiệt hại lớn

Thừa Thiên - Huế: Người nuôi cá lồng chồng chất nợ nần vì lũ lụt

Thừa Thiên - Huế: Người nuôi cá lồng chồng chất nợ nần vì lũ lụt

VTV.vn - Huyện Quảng Phú (Thừa Thiên - Huế) có tới 250 lồng bè nuôi cá của 190 hộ bị chết với sản lượng khoảng 350 tấn, ước tinh thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng.