TV& VIDEO

thiệt hại mưa lũ

Nông nghiệp Nam Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Nông nghiệp Nam Định thiệt hại nặng nề do mưa lũ

VTV.vn - Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng trên cây lúa, mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm nghìn ha cây vụ Đông ở nhiều địa phương các tỉnh miền Bắc thiệt hại nghiêm trọng.