TV& VIDEO

mưa lũ quảng ninh

Hỗ trợ 9 địa phương khắc phục thiệt hại mưa, lũ

Hỗ trợ 9 địa phương khắc phục thiệt hại mưa, lũ

VTV.vn - Thủ tướng vừa quyết định trích 220 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015, để hỗ trợ 9 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa, lũ từ ngày 24/7 - 6/8/2015.